Vill du gå på en KBT behandling i Stockholm?

Söker du efter en KBT behandling i Stockholm att gå på? Du som behöver hjälp med KBT i Stockholm, du kan vända dig till Guteklint Arbetsliv & KBT. Du kan själv välja om det ska vara via deras mottagning eller online. KBT står för kognitiv beteendeterapi och man utgår alltid från en människas tankar och känslor så väl som beteenden.

I Stockholm kan du få hjälp med kognitiv beteendeterapi

Om du vill gå på KBT behandling i Stockholm, vänd dig då till Guteklint Arbetsliv & KBT. Denna behandling kan utföras individuellt eller som parterapi, beroende på behovet. Om du upplever stress, oro, ångest eller liknande utmaningar kan KBT vara en lämplig behandlingsmetod. Dessutom kan den vara till hjälp vid hantering av fobier samt för att lindra kroppsliga besvär som exempelvis IBS eller tinnitus.

KBT hos Guteklint

För att säkerställa att du får den mest effektiva behandlingen inleds terapin alltid med ett inledande samtal. Detta möjliggör att terapeuten kan få en bättre förståelse för dina specifika behov och utmaningar i livet. Efter det påbörjas själva behandlingen. Terapisessionerna varar vanligtvis i 45 minuter och antalet sessioner kan variera, vanligtvis mellan 10 och 30, beroende på vilka problem eller frågor du söker hjälp för.

Som terapi eller behandling är KBT något som brukar passa för de allra flesta. Men det är bra att börja med ett inledande samtal så att du och din terapeut är på samma linje med vad det är som ska behandlas. Du kan läsa mer om KBT på den hemsida som Guteklint Arbetsliv & KBT har.